Міжнародні конференції 


У КПІ ім. Ігоря Сікорського 8 жовтня розпочав роботу VIII Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2019». 

«Мета цього фестивалю - відшукати талановитих винахідників і допомогти їм стати інноваційними підприємцями. Проте, участь у фестивалі беруть і досвідчені винахідники та інноватори з 10 країн світу та практично з усіх регіонів України, - наголосив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський у своєму вітальному виступі на церемонії відкриття фестивалю. - Хочу висловити особливу вдячність міжнародному експертному журі на чолі з Віком Корсуном (США) за дуже напружену роботу з відбору фіналістів з-поміж стартапів, поданих на перший тур фестивалю. Тепер протягом наступних двох днів відбудеться розгляд цих проектів, однак тепер розробки-фіналісти журі оцінюватиме спільно з інвесторами - у фестивалі беруть участь 23 великих інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Китаю, Гонконгу, європейських країн і, звичайно, з України».
Учасників фестивалю також привітали перший заступник Міністра освіти і науки України Юрій Полюхович, голова міжнародного журі конкурсу стартапів Вік Корсун, директор компанії «Boeing Україна», яка є генеральним партнером фестивалю, Олексій Стьопін, засновник і президент компанії «Yau Lee Group» (Гонконг) Розана Вонг, генеральний директор компанії «Прогрестех-Україна» Андрій Фіалковський та інші.

Міжнародної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті"

Організатори конференції: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Національний технічний університет України КПІ ім. Ігоря Сікорського, Мала академія наук України, Представництво Польської академії наук у м. Києві, Варшавська політехніка, Громадська спілка «Енергетична асоціація «Українська воднева рада», Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України, кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу».

При підтримці: Національної академії наук України, наукової ради з проблеми «Наукові основи електроенергетики», Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України, факультету електроенерготехніки та автоматики, кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТОВ «Емеральд Палас Груп» (EPG Group), ВМГО «Зелена енергетика майбутнього», Українсько-Польського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського, Асоціації машинобудування і вітроенергетики, асоціація «Hydrogen Europe», Проекту ЮНІДО/ГЕФ «Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих та середніх підприємств України», Асоціації промислових ВЕС України,

а також за інформаційної підтримки видань: Науково-прикладний журнал «Відновлювана енергетика»; Міжнародний науковий журнал «Альтернативна енергетика і екологія»; Енергетичний портал ENERGY.UA; сайт конференції КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.konf.ive.kpi.ua; сайт ІВЕ НАН України: www.ive.org.ua; сайт кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського: www.vde.kpi.ua.

Мета конференції: Вирішення проблем науково-технічного та технологічного забезпечення відновлюваної енергетики для сприяння ефективному освоєнню енергії з відновлюваних джерел, а також збільшенню додаткових обсягів теплової та електричної енергії завдяки реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності в суспільстві.

Міжнародна науково-практична конференція орієнтована на вирішення завдань з подальшого стійкого розвитку ООН − розвиток відновлюваної енергетики та забезпечення населення екологічно чистою енергією, а також на виконання зобов'язань щодо розвитку відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства.

Учасники конференції створюють платформу для впровадження науково-практичного досвіду в галузі відновлюваної енергетики та енергоефективності в науково-дослідні, проектні, промислові і ділові структури державного та приватного сектору. Важливим напрямом діяльності є об'єднання зусиль громадських та освітніх організацій для створення єдиної інфраструктури на базі науки, освіти, законодавства та промисловості. 

Франко-ЦЕРН-українська школа з високих енергій та медичної фізики 

Під час школи буде розглянуто сучасні детектори випромінювання та передові системи візуалізації в біологічних та медичних дослідженнях. Ця школа спрямована на широку аудиторію та пропонує дискусійну платформу щодо нових розробок відповідних приладів та методів, лікування за допомогою терапії частинок та радіокерованої оперативної хірургії раку, кількісних моделей пухлин. На ній буде також представлено досвід ЦЕРН у галузі досліджень медичної фізики. 

GENIUS Olympiad  

GENIUS Olympiad Ukraine


GENIUS Olympiad Ukraine - перша у світі ліцензійна національна Олімпіада Геніїв, яка є єдиний відбором учасників з України до участі у GENIUS Olympiad Global.

Олімпіада геніїв - це міжнародний конкурс шкільних проєктів з екологічних питань, що був заснований та організований Terra Science and Education, а його партнером є Рочестерський технологічний інститут. Олімпіада прийматиме проекти з семи категорій екологічного спрямування.

Мета і завдання

Метою «GENIUS Olympiad» є сприяння глобальному розумінню екологічних проблем і досягненню сталого розвитку за допомогою фундаментальних наук, мистецтва, креативного письма, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.

Конкурс спонукає до вирішення викликів та створює можливості отримання знань і розвитку навичок, необхідних лідерам та агентам майбутнього, які сприятимуть забезпеченню екологічної сталості протягом усього їхнього життя. Саме тому GENIUS є абревіатурою від «Global Environmental Issues and Us» (Глобальні екологічні проблеми та ми), а девіз конкурсу - заклик «Збудуємо краще майбутнє разом!».

Завдання GENIUS Olympiad спрямовані на вирішення різноманітних аспектів глобальних екологічних проблем шляхом:

 • створення можливостей у всьому світі долати проблеми довкілля, а також виявляти здатність генерувати рішення;
 • розвитку екологічної свідомості молоді;
 • підтримки учнів у захисті та покращенні довкілля;
 • створення платформи для молоді з усього світу з метою обміну ідеями;
 • інформування громадськості про глобальні екологічні проблеми.

Цільова аудиторія

Щороку участь у фіналі конкурсу беруть більше 1000 учасників з понад 70 країн світу, а за всю історію «GENIUS Olympiad» було зареєстровано 11 846 проєктів із 78 країн.
Згідно з правилами проведення конкурсу, до участі запрошуються винятково здобувачі освіти 8-11 класів, яким виповнилося 13 років.

International Conference of
Young Scientists
ICYS 2020


The International Conference of Young Scientists is mainly focused on sharing professional experience and discussing new theoretical and practical findings. The objective of the conference is to identify the current situation, exchange experience, establish and strengthen relationships between universities, PhD students and scientists from the field of conference topics.
Accepted contributions will be presented in the form of papers.

Conference topics

Papers classified by the scientific committee will be presented in parallel sessions relevant to the following topics:

 1. Agricultural engineering
 2. Automation technology
 3. Biosystems engineering
 4. Energy and renewable energy
 5. Engineering technology
 6. Mechanics and material science
 7. Production engineering
 8. Vehicles and logistic
 9. Related topics

Conference of Young scientist generally does not accept papers in the following areas:

 • Simulation with no experimental verification and / or which gives no new insight into the process
 • Experimental reports which do not provide a convincing analytical or physical explanation of observed behavior
 • Statistical methods or techniques from Artificial Intelligence which tread the process as a black box.

Международная конференция молодых ученых в основном ориентирована на обмен профессиональным опытом и обсуждение новых теоретических и практических результатов. Целью конференции является выявление текущей ситуации, обмен опытом, установление и укрепление связей между университетами, аспирантами и учеными из области тематики конференции.
Принятые материалы будут представлены в виде докладов.

Темы конференции

Статьи, классифицированные научным комитетом, будут представлены на параллельных сессиях по следующим темам:

 1. Агротехника
 2. Технология автоматизации
 3. Биосистемная инженерия
 4. Энергетика и возобновляемые источники энергии
 5. Инженерная технология
 6. Механика и материаловедение
 7. Технология производства
 8. Транспорт и логистика
 9. похожие темы


Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!