7 клас

12.10.2021Лабораторна робота № 1 Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів


Лабораторна робота №3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

8 клас

Лабораторна робота № 1 Вивчення теплового балансу