Скарбничка мудрості

 Технологічна карта навчального проекту

Назва проекту - «Магнітне поле Землі »

Автори - учні 9 класу Васильківської ЗОШ №6

Координатор - вчитель фізики Трьохбратська Марія Сергіївна

Мета проекту: дослідити, як вплине переполяризації Землі на техногенну цивілізацію, а також на тваринний світ на нашій планеті.

привернути увагу учнів до глобальних проблем Землі

вивчити особливості магнітного поля Землі і виявити його вплив на живі організми, досліджувати причини і наслідки зміни полярності магнітного поля Землі; розвивати вміння учнів працювати з різними джерелами інформації, презентувати результати своєї діяльності.

Завдання проекту:

Вивчити різні гіпотези виникнення магнітного поля Землі.

Провести аналіз наукових досліджень і зробити висновок про найближчу зміну магнітних полюсів Землі.

Вивчити вплив магнітного поля землі на тварин, рослин і птахів.

Провести теоретичні дослідження про наслідки зміни магнітних полюсів на сучасну цивілізацію.

Вивчити вплив магнітного поля землі на людину.

Вивчити літературу по виявленню особливостей магнітного поля Землі.

Виявити ступінь впливу сонячної активності на процеси, що відбуваються на планеті.

Дослідити залежність самопочуття людини від геомагнітних збурень.


За видом діяльності, що домінує в проекті, - практично зорієнтований

За змістовим аспектом - науково-дослідницький

За кількістю учасників - груповий

За тривалістю виконання - довготривалий

Програмно-технічне забезпечення проекту:доступ до інформаційних ресурсів;використання ІКТ при підготовці до захисту проекту; матеріали на друкованій основі.

Очікуваний результат:

Встановити основні способи захисту від магнітного поля;

Приготувати презентацію, тези і зробити висновок.


ФІЗИЧНИЙ БРЕЙН-РИНГ

Перший гейм

1. Посудина, яку Архімед використав в лабораторних цілях (Ванна)

2. Із вірша С. Есенина «Зима» Вот морозы затрещали

И сковали все пруды. И мальчишки закричали Ей «Спасибо» за труды.

Яке фізичне явище пов'язано з подією «сковали все пруды»? (Кристалізація)

3. Назвіть найкоротше прізвище вченого (Ом)

4. Який найбільший магніт ви знаєте? (Земля)

6. Як звати дружину Бойля-Маріотта? (Ніяк, адже Бойль і Маріотт- це

два різні вчені)

7. Чому молекули не можна вважати найдрібнішою частинкою

речовини? (Тому що молекули складаються з атомів.)

8. Чому температура гарячої води вища, ніж холодної? (Чим швидше рухаються молекули, тим вища температура.)

9. Чому газ (повітря) прозорий? (Тому що між молекулами газу великі відстані.)

10. Чому сталева, алюмінієва і срібла ложки, однакові за формою і розміром, мають різну масу? (Тому що різна густина.)

11. Чому в холодному приміщенні насамперед мерзнуть ноги? (Тому що холодне повітря в такому приміщенні знаходиться внизу, біля підлоги.)

12. Чому опік шкіри від киплячої олії сильніший, ніж від киплячої води? (Температура кипіння води 100 °С, а олії - втричі вища.)

Другий гейм

15. Колоду поклали одним кінцем на одні ваги, а другим - на другі. Перші ваги показали 10 кг, другі -20 кг. Чи можна визначити, скільки важила колода? (Так, вона важила 30 кг)

16. Який стародавній вчений першим зміг розкрити шахрая шляхом проведення слідчого експерименту (Архімед)

17. П'ять мілілітрів води змішали з п'ятьма мілілітрами гасу, і суміш вилили в посудину місткістю 10 мілілітрів. Чи буде посудина заповнена «по вінця»? (Ні, тому що між молекулами існують проміжки. У воді молекули гасу потрапляють у проміжки між молекулами води, і загальний об'єм суміші зменшується.)

18. Чому морські тварини - «живі електростанції» - виробляють струм нижчої напруги (наприклад, електричний скат - 60 В), ніж річкові (наприклад, сом або електричний вугор - 450-600 В)? (Річкова вода гірший провідник, і струм нижчої напруги був би небезпечним лише на малій відстані.)

19. Чи можна довести воду до кипіння без її нагрівання? (Так, для цього потрібно зменшити тиск над вільною поверхнею рідини до рівня тиску насиченої пари за даної температури.)

20. Два космонавти поза космічним кораблем розтягують канат. У цей час третій космонавт його перерізає. Як після цього будуть рухатись перші два космонавти? (Ніяк. Космонавти не можуть розтягувати канат, їм немає об що обіпертися ногами!)

22. «Млинці смачні тоді, коли гарячі»,- сказала господарка, запрошуючи Шерлока Холмса до столу. «Щоб млинці довше залишались гарячими,- продовжувала вона,- я ставлю тарілку з млинцями на плетену з дроту підставку». «Краше їх ставити на дерев 'яну підставку», - порадив Холмс. На чому базу еться ця порада? (Тжлопровідність дерева менше, ніж металу, тому на дерев'яній підставці тарілка охолоджується повільніше.)

23. Під час Першої світової війни пілот на висоті 2000 м побачив, що біля обличчя рухається якийсь дрібний предмет. Думаючи, що це комаха, він схопив його. Це була...німецька куля. Чи можливо це? (Так. Куля в кінці свогошляху рухається з невеликою швидкістю - кілька десятків метрів за секунду. Таку швидкість розвиває й літак. Отже, може трапитися, що куля і літак мають однакові пгеидкості. Тоді відносно пілота куля буде нерухома

24. Пасажир намагається проїхати підземною лінією метро так, щоб за час своєї поїздки провести в тунелях якомога менше часу. Куди йому слід сідати: в початок поїзда, середину чи кінець? (В середину)

25. Місіс Хадсон пустила в дім кішку. Шерлок Холмс подивився на кішку і сказав: «Погода на вулиці холодна». Як він це визначив? (За шерстю кішки. Уразі холодної погоди шерсть стає особливо пухнастою, щоб у проміжках між волосками було більше повітря, яке є поганим провідником тепла.)

26. Чи можна розплавленим металом заморозити воду? (Так, таким металом може бути лише ртуть, температура кристалізації якої становить -39 °С.)

27. Яка швидкість більша 10 км/год чи 10 м/с?

Третій гейм. Ви маєте назвати прізвище вченого, про якого йдеться в запитанні. Кожна правильна відповідь на запитання оцінюється в п'ять балів. Можна скористатися підказкою. При використанні першої підказки знімається три бали, а другої - ще один бал. Тобто команда після першої підказки за правильну відповідь може отримати два бали, а після двох - лише один бал.

21.1) Він створив небачені в ті часи військові машини.

2) Створив могутню зброю для маленької держави Сіракузи.

3) Біг по вулиці голим і кричав: «Еврика!» (Архімед)

22.1) Він був професором математики, виготовив телескоп-рефрактор.

2) Першим дійшов висновку, що біле світло складається з різних

кольорів.

3) Відкрив три основних закони руху тіл і закон всесвітнього тяжіння. (І.

Ньютон)

23. 1) Виховання цей вчений здобув у монастирі, освіту - частково на медичному факультеті Пізанського університету.

2) Почавши описувати рух точними кількісними законами, він зробив перший крок до створення сучасної фізики на основі об'єднання фізики Арістотеля і філософії.

3) Він є основоположником теорії вільного падіння, відкрив явище інерції, супутники Юпітера, сонячні плями і фази Венери. (Г. Галілей)

24. 1) Він здійснив політ на повітряній кулі з метою спостереження

сонячної корони під час сонячного затемнення.

2) Приділяв особливу увагу вивченню нафти, створив хімічну теорію її

походження.

3) Вважається, що найголовніше наукове відкриття він зробив уві сні.

(Д. Менделєєв)

25. 1) У дитинстві він ходив з батьком у далеке плавання. Вчився в

Німеччині. Був рекрутом гвардії короля Фрідріха Вільгельма І, але зумів

втекти і повернувся на батьківщину.

2) Він створив хімічну лабораторію. В нього була майстерня, в якій виготовляли мозаїчні картини з кольорового скла.

3) Його вважають основоположником механічної теорії теплоти і кінетичної теорії газів, фізичної хімії, одним з основоположників атомно-молекулярного вчення, автором закону збереження маси і енергії. (М. В. Ломоносов)

Цікаві питання

1. У якому порядку записано цей ряд цифр: 829015734 6? (у алфавітному: вісім, два, дев'ять, нуль,...),

2. Продовжте ряд чисел 77, 49, 36, 18... (8, кожне наступне число є добутком цифр попереднього).

3. Діаметр пробірки 2 см, висота - 10 см, а діаметр горошини становить півсантиметра. Скільки горошин увійде в пробірку? (Горошини не ходять)

4. З корабля спушено трос, який на 4 щаблі занурений у воду. Відстань між щаблями - 30 см. Починається приплив, вода піднімається на 1,5 метра. Скільки щаблів буде затоплено? (4, корабель підніметься)

5. Дитина циркуля? (Коло)

6. Летіло 12 гусей мисливець застрелив двоє. Скільки залишилося

гусей? (Двоє, інші полетіли)

7. Учні вишикувалися в шеренгу по одному з інтервалом 1 м.

Довжина шеренги 30 м. Скільки учнів вишикувалося? (31)

8. Яка наступна буква в послідовності П Д Т Ч П Ш?

(С, перший, другий, третій, четвертий, п 'ятий, шостий, сьомий)

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!